Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie Oddział w Koszalinie  w dniu 19 kwietnia 2021 roku przeprowadzili w Mostowie kontrolne ukierunkowane na wyeliminowanie z ruchu przeładowanych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t.

Do kontroli wytypowano kilkanaście pojazdów. Prawie każdy z nich przekraczał swoją dopuszczalną masę całkowitą. Kierowcy zostali ukarani mandatami  karnymi w łącznej wysokości 3150 zł oraz otrzymali zakazy jazdy do momentu rozładunku nadmiaru towaru. Ponadto, w wyniku kontroli technicznej pojazdów w dwóch przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne ze względu na wykryte usterki stanu technicznego.