W dniu 12 sierpnia bieżącego roku zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego pełniąc służbę nieoznakowanym radiowozem w okolicach miejscowości Dołuje, zatrzymali ciężarówkę która w terenie zabudowanym przekroczyła dopuszczalną prędkość.

Jak się później okazało to tylko początek problemów kontrolowanego kierowcy oraz przedsiębiorstwa. Pojazd ten został skierowany na punkt kontrolny gdzie został poddany szczegółowej kontroli. Po oględzinach pojazdu okazało się iż, przewożone kruszywo nie było zabezpieczone plandeką. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu wykazało usterki niebezpieczne zagrażające środowisku tj. wycieki płynów eksploatacyjnych. Dodatkowo inspektorzy stwierdzili bardzo poważny luz na sworzniu drążka łączącego pierwszą i drugą oś skrętna pojazdu. W wyniku dalszych czynności kontrolnych okazało się iż kierujący nie posiada wszystkich wymaganych danych o okresach swoich aktywności a wykresówki które okazał nie zawierały wszystkich wymaganych danych. Konsekwencją powyższej kontroli było nałożenie na kierowcę 14 mandatów za niezabezpieczanie ładunku, usterki stanu technicznego jak również za naruszenia związane z rejestracją swojego czasu pracy. Kontrolowany pouczony o prawie do odmowy przyjęcia mandatów, skorzystał z tego prawa. Mając powyższe a uwadze sporządzono wniosek do sądu o ukaranie. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie wyjaśniające ze względu na stwierdzone naruszenia. Dodatkowo w elektronicznym systemie CEPiK zatrzymano dowody rejestracyjne kontrolowanego  pojazdu oraz zakazano dalszej jazdy. Przedsiębiorca na miejsce kontroli zorganizował lawetę w celu przetransportowania kontrolowanego pojazdu do miejsca garażowania.