W dniu 11-12-2019 r. inspektorzy z WITD w Szczecinie prowadzili kontrole przewozu osób na końcowych przystankach liniach regularnych między innymi przy ul. Księcia Świętopełka oraz ul. Dworcowej w Szczecinie.

Łącznie przeprowadzono 10 kontroli dotyczących autobusów oraz busów obsługujących różne trasy w naszym regionie.

W wyniku kontroli wykryto drobne naruszenia czasu pracy kierowców oraz poważną usterkę stanu technicznego jednego z autobusów skutkującą zagrożeniem dla środowiska naturalnego.

Autobus, w którego przypadku stwierdzono wyciek oleju z komory silnika został wyłączony z prowadzenia przewozów do czasu usunięcia usterki. Kierowcy, którzy dopuścili się powyższych naruszeń zostali ukarani stosownymi mandatami karnymi.