W dniu 24 stycznia br. w godzinach porannych inspektorzy z WITD w Szczecinie, pełniąc służbę na autostradzie A6 zatrzymali do rutynowej kontroli zagranicznego przewoźnika. Po analizie zapisów z karty kontrolowanego kierowcy okazało się, iż prowadził on przez 8 godzin i 45 minut pojazd bez wymaganej przerwy.  Ze względu na przekroczenie o ponad 4 godziny dopuszczalnego okresu prowadzenia pojazdu, zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające wobec podmiotu wykonującego przedmiotowy przewóz. Za stwierdzone naruszenie kierowcę ukarano mandatem karnym.