W dniu 25.01.2022 r. w Szczecinie, w związku ze zbliżającym się terminem ferii zimowych mających odbyć się na terenie naszego województwa, zachodniopomorscy inspektorzy przeprowadzali kontrole drogowe autobusów ukierunkowane na przewóz dzieci.

Podczas jednej z takich kontroli ustalono, iż kierujący naruszył przepisy  poprzez niezarejestrowanie na wykresówce swoich aktywności za pomocą tachografu.

Kontrolowany nie zarejestrował na wykresówce przejazdu z przedszkola, gdzie mali podopieczni wsiedli do kontrolowanego autobusu – do jednego ze szczecińskich teatrów. W związku z brakiem zarejestrowania wykonanego przejazdu, wobec przewoźnika wszczęto postępowanie wyjaśniające w powyższym zakresie, a na kierującego nałożono mandat karny, który z uwagi na brak stałego miejsca zameldowania kierowcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, musiał zostać uiszczony w trakcie kontroli.

Nie były to jedyne konsekwencje, z którymi musiał liczyć się kierujący. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2022 roku przepisami, kierującemu zatrzymano prawo jazdy na okres trzech miesięcy, wydając w zamian stosowne pokwitowanie umożliwiające kierowanie pojazdami przez okres 24 godzin. Zatrzymane prawo jazdy zostanie przekazane do zagranicznego organu, który je wydał.

W związku z rozpoczynającymi  się w przyszłym tygodniu feriami – inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie – zapowiadają zintensyfikowane kontrole autobusów przewożących dzieci.