W dniu 20 stycznia br. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Szczecinie Pan Bartłomiej Budzisz podpisał porozumienie o przeprowadzaniu wspólnych kontroli drogowych z Panem Markiem Chabiorem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Powyższe porozumienie jest formą uściślenia istniejącej już od dawna współpracy w zakresie kontroli drogowych dwóch instytucji, mających na celu wykrywanie nieprawidłowości podczas transportu drogowego odpadów.