W dniu 26 kwietnia br. Pan Bartłomiej Budzisz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz  Pan Andrzej Modrzejewski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami przewozu drogowego drewna. Z uwagi na to, że  RDLP w Szczecinku swoim działaniem obejmuje również część obszaru woj. pomorskiego, odrębne porozumienie podpisał w tym dniu także Pan  Łukasz Baranowski – Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

  Na mocy porozumienia, strażnicy leśni i inspektorzy transportu drogowego z oddziału w Wałczu oraz Koszalinie, będą prowadzić działania ukierunkowane m.in. na:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa przewozu drogowego drewna
  • ochronę nawierzchni dróg publicznych przed ich degradacją, związaną z przejazdem pojazdów nienormatywnych, którymi wykonywany jest przewóz drogowy drewna
  • zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie obrotu drewnem i surowcem drzewnym
  • organizowaniu wzajemnych szkoleń i seminariów