W dniu 20 marca br. na autostradzie A6 w pobliżu przejścia granicznego w Kołbaskowie, Zachodniopomorscy Inspektorzy Transportu Drogowego, zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego opatrzonego holenderskimi tablicami rejestracyjnymi oraz niemieckiej naczepy ciężarowej, którego kierowcą był obywatel Uzbekistanu.

Na podstawie okazanych dokumentów oraz oświadczenia kierującego ustalono, iż uzbecki podmiot zakupił oba pojazdy na terenie Niemiec i zamierzał przejechać nimi tranzytem przez Polskę na teren Litwy. Po szczegółowej analizie przedstawionych do kontroli dokumentów oraz oględzinach pojazdów stwierdzono, iż na ciągniku samochodowym zamontowano tablice rejestracyjne z innego pojazdu. W związku z powyższym stwierdzono, iż ww. pojazd nie był dopuszczony do ruchu. Identyczna sytuacja dotyczyła naczepy.

Nie były to jednak jedyne problemy ujawnione w trakcie kontroli. Najpoważniejszym z nich był fakt kierowania kontrolowanym zestawem bez zalogowanej w tachografie karty kierowcy. Dzięki zapisom pobranym z tachografu ustalono, że w przeciągu ostatniego dziennego okresu pracy, kierowca przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 5 godzin i 59 minut, jak również przekroczył maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu o 29 minut. Ponadto, zamontowane w pojeździe cyfrowe urządzenie rejestrujące, czyli tachograf nie posiadał ważnego sprawdzenia okresowego.

Na poczet stwierdzonych podczas kontroli naruszeń – od kontrolowanego pobrano kaucję, a na kierującego nałożono 5 mandatów karnych gotówkowych. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2022 roku przepisami, kierującemu zatrzymano ponadto prawo jazdy na okres trzech miesięcy, wydając w zamian stosowne pokwitowanie umożliwiające kierowanie pojazdami przez okres 72 godzin. Z uwagi na brak dopuszczenia do ruchu obu pojazdów, zarówno ciągnik samochodowy, jak i naczepę usunięto na parking, wyznaczony przez właściwego starostę.