Piątek 13-tego okazał się pechowy dla zagranicznego przewoźnika podczas kontroli zachodniopomorskich Inspektorów.

W dniu 13.05.2022 r. na przejściu granicznym w okolicach Kołbaskowa zatrzymano do kontroli drogowej transport drewna, który miał trafić z Niemiec do Polski. Podczas oględzin pojazdów okazało się, że ładunek wystaje ponad kłonice (co jest bezwzględnie zabronione), pojazd nie posiada wymaganej ilości pasów, a dwa spośród zastosowanych nie powinny być użytkowane (nie posiadały czytelnych nalepek).
Szczegółowa kontrola techniczna inspektorów wykazała ponadto, że w ciągniku siodłowym połamane były stopnie kabiny, powiązane plastikowymi opaskami, aby można było wejść lub wyjść z kabiny.
Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, zakazano dalszej jazdy do czasu rozładunku nadmiaru drewna i zastosowania wymaganych pasów, zatrzymano dowód rejestracyjny ciągnika siodłowego, a na kierującego pojazdem nałożono mandaty karne za niezabezpieczenie ładunku i za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu.