Dnia 15 lutego br. inspektorzy transportu drogowego ze Szczecina przeprowadzali kontrole drogowe na zachodniopomorskim odcinku drogi ekspresowej S3. Podczas jednej z takich kontroli zatrzymano dwa zestawy pojazdów, należące do chorwackiej firmy transportowej.

Kierowcami pojazdów, będącymi jednocześnie braćmi, okazali się obywatele Bośni i Hercegowiny, czyli państwa, który nie należy jeszcze do Unii Europejskiej. Z uwagi na międzynarodowy transport drogowy materiałów budowlanych z Chorwacji do Szwecji, kierujący zobligowani byli do okazania świadectw kierowcy. Dokument ten, wydawany przez państwo członkowskie każdemu przewoźnikowi na jego wniosek, potwierdza – że  cudzoziemiec spoza Unii, pracujący jako kierowca – jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonywania przez niego przewozów drogowych na terenie państw należących do Unii Europejskiej.

W powyższym przypadku, kontrolowani kierowcy takiego dokumentu nie posiadali. W związku z tym, transporty zostały wstrzymane do czasu uzyskania stosownych dokumentów, a wobec przedsiębiorstwa oraz osoby zarządzającej operacjami transportowymi w firmie zostały wszczęte postępowania administracyjne. Na poczet przyszłych kar, pobrano kaucję, którą chorwacki przewoźnik musiał uiścić jeszcze w trakcie kontroli.