W dniu 18 czerwca bieżącego roku zachodniopomorscy inspektorzy pełniąc służbę na drodze ekspresowej S3, zatrzymali do rutynowej kontroli autobus jak się później okazało przewożący grupę młodzieży na mecz ze Szczecina w okolice Poznania.

Po oględzinach pojazdu okazało się iż, kierujący pojazdem nie zamontował wymaganych tablic dzieci, informujących innych uczestników ruchu o przewozie naszych pociech. Jednak to nie koniec problemów jakie zostały stwierdzone podczas przedmiotowej kontroli drogowej. Po dokładnych oględzinach pojazdu okazało się, iż podłużnica pojazdu podtrzymująca cały silnik jest w fatalnym stanie, gdy kierowca dotknął ją śrubokrętem, ta zaczęła się kruszyć i odpadać powodując dziurę w elemencie konstrukcyjnym pojazdu.


W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu, wydano zakaz jego dalszego użytkowania, wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne, a na kierowcę nałożono mandat karny z powodu użytkowania pojazdu w niewłaściwym stanie technicznym oraz z powodu naruszenia przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży bez wymaganego oznakowania pojazdu.


Kierowca zobowiązany został do poinformowania przewoźnika o zakazie kontynuowania jazdy i o konieczności zabezpieczenia innego środka transportu. Po około dwóch godzinach drugi autobus zostało podstawiony i można było dalej wykonać przedmiotowy przewóz dzieci.