W dniu 8 czerwca 2016r. w godzinach popołudniowych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie prowadząc działania kontrolne w ciągu drogi krajowej nr 3, zatrzymali do kontroli pojazd nienormatywny, należący do niemieckiego przewoźnika. 

Ustalono, iż w chwili kontroli wykonywano międzynarodowy przewóz drogowy z Niemiec pod załadunek elementów elektrowni wiatrowej z Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Weryfikacja parametrów  zewnętrznych i wagowych pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego ciągnika samochodowego oraz czteroosiowej naczepy wykazała, iż długość kontrolowanych jednostek przekraczała dozwolone 16,50 metra i wynosiła 20,50 metra. Do kontroli kierujący nie przedstawił żadnego zezwolenia udzielonego podmiotowi wykonującemu przewóz, który upoważniałby do poruszania się po drogach publicznych pojazdów o takich parametrach.

Do czasu uzyskania stosownego zezwolenia pojazdy zabezpieczono, a wobec zagranicznego podmiotu odpowiedzialnego za powstanie naruszeń z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym wszczęto postępowanie administracyjne. Na poczet stwierdzonego naruszenia, pobrano kaucję w wysokości 5 000 złotych