W dniu 17 marca 2021 roku Inspektorzy z WITD w Szczecinie Oddział w Koszalinie przeprowadzili działania kontrolne w miejscowości Mostowo. W czasie trwania działań kontrolnych ujawnili szereg nieprawidłowości dotyczących mas pojazdów.

Ważeniu poddano  pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t.  Do kontroli wytypowano trzy pojazdy. Każdy z nich ważył ponad 5 ton. Każdy jego kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł oraz otrzymał zakaz jazdy do momentu rozładunku nadmiaru towaru.

Dodatkowo do kontroli drogowej wytypowano dwa pojazdy ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. W jednym przypadku stwierdzono usterkę niebezpieczną w postaci wystających drutów z opony naczepy ciężarowej.

W drugim przypadku stwierdzono zarówno w ciągniku samochodowym jak i naczepie ciężarowej brak ważnych badań technicznych. W obu przypadkach wobec przewoźników i osób zarządzających transportem drogowym zostaną wszczęte postępowania wyjaśniające.