KOLEJNY PRZYPADEK TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO BEZ ŚWIADECTWA KIEROWCY

W dniu 22 lutego br. inspektorzy transportu drogowego ze Szczecina przeprowadzali kontrole drogowe na autostradzie A6  w pobliżu przejścia granicznego w Kołbaskowie. Podczas jednej z takich kontroli zatrzymano pojazd, należący do polskiej firmy transportowej. Kierowca będący obywatelem państwa z poza Unii Europejskiej wykonywał międzynarodowy przewóz drogowy bez wymaganego świadectwa kierowcy. Dokument ten, wydawany jest przez państwo członkowskie każdemu przewoźnikowi na jego wniosek, potwierdza że cudzoziemiec spoza Unii, pracujący jako kierowca jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z nieokazaniem do kontroli drogowej wymaganego dokumentu,  kierowcę ukarano mandatem karnym, a przedmiotowy przewóz wstrzymano do momentu przyjazdu kierowcy, posiadającego wymagane przepisami uprawnienia. Wobec przedsiębiorstwa jak i osoby zrządzającej zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone wysoką karą finansową.

BRAK PLANDEKI POCZĄTKIEM WIĘKSZYCH PROBLEMÓW

W dniu 21.02.2022 r. w godzinach popołudniowych, partol zachodniopomorskich inspektorów zauważył samochód ciężarowy z niezabezpieczonym ładunkiem sypkim w podszczecińskiej miejscowości Warzymice. Pojazd ten został zatrzymany do kontroli drogowej, jak się później okazało brak plandeki był tylko początkiem większych problemów. Sprawdzenie stanu technicznego wykazało bardzo poważną usterkę układu hamulcowego. Kierujący dodatkowo nie zastosował się do znaku „zakazu wjazdu pojazdów powyżej 10 ton dopuszczalnej masy całkowitej”.  Nie posiadał przy sobie wymaganego dokumentu na przewożony ładunek a w systemie CEPIK brak było informacji o posiadaniu przez kierowcę aktualnych badań lekarskich i psychologicznych jak również informacji o odbyciu stosownego szkolenia dla kierowców. Analiza czasu pracy kierowcy wykazała również naruszenia. Kontrola zakończyła się zakazem dalszej jazdy, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego w systemie CEPIK, ukaraniem kierowcy, aż pięcioma mandatami karnymi oraz wszczęciem postępowania wyjaśniającego, zagrożonego wysoką karą finansową.

POJAZD NIEDOPUSZCZONY DO RUCHU I WIELE INNYCH NARUSZEŃ

W dniu 18 lutego br. zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego pełniąc służbę na drodze ekspresowej S3 w okolicach miejscowości Przybiernów, zatrzymali do rutynowej kontroli ciągnik siodłowy z naczepą, na której przewożono sodę zapakowaną w bigbagi. W trakcie oględzin przewożonego ładunku okazało się, że nie jest on w żaden sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem.

Dodatkowo stwierdzono również usterki stanu technicznego naczepy. Po sprawdzeniu w systemie CEPIK okazało się, iż pojazd ten kilka dni wcześniej był już kontrolowany w innym województwie przez inspektorów transportu drogowego, którzy zatrzymali dowód rejestracyjny ciągnika siodłowego za brak aktualnych badań technicznych. Jak się okazało przewoźnik do dnia kontroli nie wykonał przedmiotowego badania a pokwitowanie za zatrzymanie dokumentu utraciło już termin ważności. W tej sytuacji kierujący poruszał się pojazdem pomimo braku dopuszczenia go do ruchu. Przeprowadzona analiza czasu pracy kierowcy wykazała przekroczenie jazdy bez przerwy. Za stwierdzone naruszenia kierowca został ukarany został trzema mandatami karnymi, a wobec przedsiębiorstwa wszczęto postępowanie wyjaśniające, zagrożone wysoką karą finansową. Dodatkowo na swój koszt przedsiębiorca zobowiązany był wynająć holownik w celu dostarczenia swojego pojazdu do warsztatu lub na bazę firmy.

PODWÓJNY BRAK ŚWIADECTWA KIEROWCY

Dnia 15 lutego br. inspektorzy transportu drogowego ze Szczecina przeprowadzali kontrole drogowe na zachodniopomorskim odcinku drogi ekspresowej S3. Podczas jednej z takich kontroli zatrzymano dwa zestawy pojazdów, należące do chorwackiej firmy transportowej.

Kierowcami pojazdów, będącymi jednocześnie braćmi, okazali się obywatele Bośni i Hercegowiny, czyli państwa, który nie należy jeszcze do Unii Europejskiej. Z uwagi na międzynarodowy transport drogowy materiałów budowlanych z Chorwacji do Szwecji, kierujący zobligowani byli do okazania świadectw kierowcy. Dokument ten, wydawany przez państwo członkowskie każdemu przewoźnikowi na jego wniosek, potwierdza – że  cudzoziemiec spoza Unii, pracujący jako kierowca – jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonywania przez niego przewozów drogowych na terenie państw należących do Unii Europejskiej.

W powyższym przypadku, kontrolowani kierowcy takiego dokumentu nie posiadali. W związku z tym, transporty zostały wstrzymane do czasu uzyskania stosownych dokumentów, a wobec przedsiębiorstwa oraz osoby zarządzającej operacjami transportowymi w firmie zostały wszczęte postępowania administracyjne. Na poczet przyszłych kar, pobrano kaucję, którą chorwacki przewoźnik musiał uiścić jeszcze w trakcie kontroli.

BRAK ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU POCZĄTKIEM PROBLEMÓW

W dniu 15 lutego br. zachodniopomorscy Inspektorzy prowadzili działania kontrolne na terenie powiatu gryfickiego. W okolicy miejscowości Brojce na drodze ekspresowej S6 zauważyli pojazd ciężarowy z niezabezpieczonym ładunkiem piasku. W związku z powyższym pojazd skierowano do  najbliższego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie kontroli.Dalsze czynności wykazały, że oprócz niezabezpieczenia ładunku stwierdzono również liczne usterki niebezpieczne stanu technicznego pojazdu w postaci nadmiernie zużytego ogumienia. Widoczne były druty wystające z kordu opony, ponadto stwierdzono uszkodzony stopień kabiny oraz niesprawne oświetlenie pojazdu. Jak się okazało to nie koniec nieprawidłowości stwierdzonych podczas przedmiotowej kontroli. Sprawdzenie w systemie CEPIK wykazało, że od maja 2021 roku pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych. Ustalono również, że wykonywany przewóz odbywał się bez wymaganych uprawnień transportowych. Jednocześnie analiza czasu pracy kierowcy wykazała szereg bardzo poważnych naruszeń takich jak: pięciokrotne przekroczenie jazdy bez wymaganej przerwy, gdzie najdłuższy okres prowadzenia pojazdu wyniósł aż 7 godzin i 12 minut w odniesieniu do normy wynoszącej 4 godziny i 30 minut. Dodatkowo kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o prawie 6 godzin. Przekroczył również limit jazdy dziennej o ponad godzinę. Konsekwencją powyższej kontroli było ukaranie kierowcy aż dziewięcioma mandatami karnymi za stwierdzone nieprawidłowości, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego w systemie CEPiK z jednoczesnym zakazem dalszej jazdy. Po zakończeniu czynności kontrolnych pojazd odjechał na lawecie w celu dokonania niezbędnych napraw. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie wyjaśniające, zagrożone wysoką karą administracyjną za stwierdzone nieprawidłowości.

 

TRZY KONTROLE – TRZY NIEZABEZPIECZONE ŁADUNKI

W dniu 9 lutego br. inspektorzy z WITD w Szczecinie dynamicznie przeprowadzili kontrole prawidłowości przewozu ładunków sypkich w okolicach miejscowości Dołuje. W trzech przypadkach okazało się, iż kontrolowani nie zabezpieczyli ładunków sypkich, które przewozili co skutkowało wydobywaniem się ich na drogę. Mając na uwadze powyższe kierowcy ukarani zostali stosownymi mandatami. Dodatkowo do momentu zabezpieczenia ładunków zakazano dalszej jazdy.

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z POWAŻNYMI NARUSZENIAMI

W dniu 07.02.2022 r. w godzinach porannych na drodze ekspresowej S3 w okolicach miejscowości Kunowo, Inspektorzy  z WITD w Szczecinie zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewożący w  ramach krajowego transportu drogowego towar niebezpieczny: UN 1219 IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY), przewożony w pojemnikach typu DPPL.  Szczegółowe oględziny kontrolowanego ładunku wykazały, iż jeden z dppl-i nie spełnia wymogów umowy ADR w związku z przekroczeniem terminu używalności opakowania z tworzywa sztucznego. Dodatkowe oględziny wykazały, że tylko 4 spośród 10 opakowań zostało prawidłowo oznakowane nalepkami właściwymi dla przewożonego materiału niebezpiecznego (nalepki właściwe dla klasy 3). W związku z powyższym Inspektorzy zakazali dalszej jazdy do momentu usunięcia nieprawidłowości. Wobec przewoźnika i załadowcy, zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające zagrożone karami finansowymi.

CIĄG DALSZY KONTROLI PRZEŁADOWANYCH BUSÓW NA TERENIE SZCZECINA

W środę 2 lutego br. na terenie miasta Szczecin inspektorzy z WITD  po raz kolejny,  prowadzili kontrole prawidłowości dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów dostawczych ich załadunku oraz stanu technicznego.

W wyniku przedpołudniowych działań, kontroli poddano kilkadziesiąt pojazdów. W trzech kontrolach, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych mas całkowitych. W jednym przypadku masa pojazdu znacznie przekraczała DMC, aż o 1,3 t. Dodatkowo podczas jednej z kontroli, zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu za brak badań technicznych.

W związku z przekroczenie parametrów wagowych kierowców ukarano stosownymi mandatami karnymi, jednocześnie zakazując im dalszej jazdy do czasu przeładowania nadmiaru towaru na inne pojazdy.

PRZEŁADOWANE BUSY

We wtorek 25 stycznia br. na terenie miasta Szczecin inspektorzy z WITD  prowadzili kontrole prawidłowości dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów dostawczych ich załadunku oraz stanu technicznego.

W wyniku przedpołudniowych działań, kontroli poddano kilkadziesiąt pojazdów. W czterech przypadkach, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych mas całkowitych. W jednym przypadku masa pojazdu znacznie przekraczała DMC (do 3,5 t.), ważyły aż 5,7 t.

W związku rażącym przekroczenie parametrów wagowych kierowców ukarano stosownymi mandatami karnymi, jednocześnie zakazując im dalszej jazdy do czasu przeładowania nadmiaru towaru na inne pojazdy.

POWAŻNE KONSEKWENCJE WYJAZDU DO TEATRU

W dniu 25.01.2022 r. w Szczecinie, w związku ze zbliżającym się terminem ferii zimowych mających odbyć się na terenie naszego województwa, zachodniopomorscy inspektorzy przeprowadzali kontrole drogowe autobusów ukierunkowane na przewóz dzieci.

Podczas jednej z takich kontroli ustalono, iż kierujący naruszył przepisy  poprzez niezarejestrowanie na wykresówce swoich aktywności za pomocą tachografu.

Kontrolowany nie zarejestrował na wykresówce przejazdu z przedszkola, gdzie mali podopieczni wsiedli do kontrolowanego autobusu – do jednego ze szczecińskich teatrów. W związku z brakiem zarejestrowania wykonanego przejazdu, wobec przewoźnika wszczęto postępowanie wyjaśniające w powyższym zakresie, a na kierującego nałożono mandat karny, który z uwagi na brak stałego miejsca zameldowania kierowcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, musiał zostać uiszczony w trakcie kontroli.

Nie były to jedyne konsekwencje, z którymi musiał liczyć się kierujący. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2022 roku przepisami, kierującemu zatrzymano prawo jazdy na okres trzech miesięcy, wydając w zamian stosowne pokwitowanie umożliwiające kierowanie pojazdami przez okres 24 godzin. Zatrzymane prawo jazdy zostanie przekazane do zagranicznego organu, który je wydał.

W związku z rozpoczynającymi  się w przyszłym tygodniu feriami – inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie – zapowiadają zintensyfikowane kontrole autobusów przewożących dzieci.

 

 

 

PRAWIE 9 GODZIN JAZDY BEZ PRZERWY

W dniu 24 stycznia br. w godzinach porannych inspektorzy z WITD w Szczecinie, pełniąc służbę na autostradzie A6 zatrzymali do rutynowej kontroli zagranicznego przewoźnika. Po analizie zapisów z karty kontrolowanego kierowcy okazało się, iż prowadził on przez 8 godzin i 45 minut pojazd bez wymaganej przerwy.  Ze względu na przekroczenie o ponad 4 godziny dopuszczalnego okresu prowadzenia pojazdu, zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające wobec podmiotu wykonującego przedmiotowy przewóz. Za stwierdzone naruszenie kierowcę ukarano mandatem karnym.

POROZUMIENIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO Z WOJEWÓDZKIM INSPEKTOREM OCHRONY ŚRODOWISKA O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY

W dniu 20 stycznia br. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Szczecinie Pan Bartłomiej Budzisz podpisał porozumienie o przeprowadzaniu wspólnych kontroli drogowych z Panem Markiem Chabiorem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Powyższe porozumienie jest formą uściślenia istniejącej już od dawna współpracy w zakresie kontroli drogowych dwóch instytucji, mających na celu wykrywanie nieprawidłowości podczas transportu drogowego odpadów.

POWRÓT Z PRACY NA SĄDOWYM ZAKAZIE

W dniu 17 stycznia 2022 r. w godzinach porannych inspektorzy z WITD w Szczecinie w trakcie przejazdu na punkt kontrolny, zauważyli samochód osobowy, który poruszając się w dziwny sposób odbijał się od krawężnika.

Czytaj dalej

KOMUNIKAT

W związku z informacją otrzymaną od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu o dużej liczbie nieprawidłowych wpłat na rachunek bankowy Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, informujmy, iż ww. Organ egzekucyjny nie jest właściwy do poboru należności powstałych w drodze mandatów karnych wystawionych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

CIĘŻKI POCZĄTEK NOWEGO ROKU

W dniu 4 stycznia 2022 roku inspektorzy WITD Szczecin – Oddział Koszalin, wykonując przejazd patrolowy z Koszalina do Mostowa,  zauważyli pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t  przewożący w sposób niebezpieczny ładunek drewna.

Czytaj dalej

KOSZTOWNY PRZEWÓZ DREWNA

W dniu 27 grudnia 2021 roku inspektorzy WITD Szczecin – Oddział Koszalin, prowadząc czynności kontrolne przy drodze krajowej nr 11 w okolicach miejscowości Mostowo,  zauważyli pojazd ciężarowy  przewożący w sposób nietypowy ładunek drewna. Zatrzymanie tego dziwnie wyglądającego pojazdu nastąpiło w sposób dynamiczny. Bliższe oględziny ciężarówki wykazały, że nie jest ona przystosowana do przewozu tego rodzaju ładunku. Kierującym tym pojazdem okazał się rolnik, który przewoził drewno do swojego gospodarstwa. Dalsze czynności kontrolne wykazały, iż kontrolowany nie zabezpieczył w należyty sposób przewożonego ładunku, ani nie oznaczył wystających poza obrys pojazdu jego części. Stan techniczny kontrolowanego Stara również pozostawiał wiele do życzenia. Brakowało kilku istotnych elementów oświetlenia. Analiza okazanych do kontroli dokumentów wykazała, że kierowca od września tego roku poruszał się pojazdem bez ważnego badania technicznego.

W związku z w/w wykroczeniami ukarano kierowcę trzema mandatami karnymi na łączną kwotę 700 zł i zakazano dalszej jazdy. Zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.  Ze względu na brak badań technicznych prowadzone będzie odrębne postępowanie wyjaśniające w sprawie.

WSPÓŁNE KONTROLE Z SANEPIDEM PRZESTRZEGANIA OBOSTRZEŃ SANITARNYCH

W dniu 14 grudnia w miejscowości Pyrzyce inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z pracownikami Sanepidu przeprowadzili kontrole pod kątem, przestrzegania obostrzeń sanitarnych w autobusach. Pracownik sanepidu przeprowadził rozmowę edukacyjną zarówno z kierującym jak i przewożonymi pasażerami pod kątem przestrzegania obostrzeń epidemiologicznych i wymagań z tym związanych. Skontrolowano osiem autobusów w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Kontrole wraz z pracownikami Sanepidu podczas przewozu osób, będą w dalszym ciągu przeprowadzane  na terenie całego województwa .

WSPÓLNE KONTROLE Z POLICJĄ W RAMACH AKCJI „BEZPIECZNY TRANSPORT PUBLICZNY”

W poniedziałek tj. 13 grudnia Inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Policji skontrolowali 62 autobusy w ramach akcji „BEZPIECZNY TRANSPORT PUBLICZNY”. Pod lupą znalazły się autobusy dowożące pasażerów zarówno w ramach miasta jak i dojeżdżających do Szczecina z pobliskich miejscowości. Inspektorzy wraz z policjantami sprawdzali stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących oraz wymagane dokumenty.  W wyniku kontroli zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych. Na szczęście nie ujawniono kierujących po spożyciu alkoholu. Dodatkowo w jednym przypadku, zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w sprawie braku badania okresowego tachografu.

PRZEŁADOWANE BUSY

W poniedziałek 13 grudnia na terenie miasta Szczecin inspektorzy z WITD  prowadzili kontrole prawidłowości dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów dostawczych ich załadunku oraz stanu technicznego.

W wyniku przedpołudniowych działań, kontroli poddano kilkadziesiąt pojazdów. W dwóch przypadkach, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych mas całkowitych, które znacznie przekraczały swoje DMC (do 3,5 t.), ważyły odpowiednio 4,5 t oraz 5,4 t.

W związku rażącym przekroczenie parametrów wagowych kierowców ukarano stosownymi mandatami karnymi, jednocześnie zakazując im dalszej jazdy do czasu przeładowania nadmiaru towaru na inne pojazdy.

„KOSZTOWNY” ZAKUP POJAZDÓW

W dniu 08.12.2021 r., na autostradzie A6 w pobliżu przejścia granicznego w Kołbaskowie, zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego, zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego zarejestrowanego na próbnych litewskich tablicach rejestracyjnych oraz polskiej naczepy ciężarowej.

Czytaj dalej

„POWOLI, ALE NIE DO CELU”

W dniu 09.12.2021 roku podczas przejazdu patrolowego na trasie Koszalin – Bobolice (droga krajowa nr 11), inspektorzy z WITD Oddział w Koszalinie zauważyli powoli jadący traktor z przyczepą. „Krokodyle” od razu zauważyli brak zabezpieczenia przewożonego ładunku sypkiego. Po zatrzymaniu do kontroli drogowej okazało się, że kierowca nie posiadał plandeki, aby prawidłowo zabezpieczyć przewożony ładunek.

Czytaj dalej

NIEZABEZPIECZENIE ŁADUNKU I NADMIERNA WAGA POWODEM KONTROLI

W dniu 7 grudnia inspektorzy z WITD w Szczecinie pełniąc służbę nieoznakowanym pojazdem, w okolicach miejscowości Dołuje, zaobserwowali pojazd, z którego wysypywał się nietypowy ładunek.

Czytaj dalej

NADMIERNA PRĘDKOŚĆ POCZĄTKIEM PROBLEMÓW

W dniu 7 grudnia inspektorzy z WITD w Szczecinie, zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy, który nie zastosował się do ograniczenia prędkości znajdujący się przed punktem kontrolnym.

Czytaj dalej

RAŻĄCE PRZEKROCZENIA MASY POJAZDÓW

W dniu 3 grudnia br., w wyniku działań z użyciem nieoznakowanego pojazdu WITD, w okolicy miejscowości Lipiany i Kunowo zachodniopomorscy inspektorzy zatrzymali do kontroli dwa zespoły pojazdów znacznie przekraczające dopuszczalne normy pod względem masy własnej oraz nacisków osi. Przewoźnik z Polski wykonujący nimi międzynarodowy przewóz drogowy do Norwegii, w rażący sposób próbował  wykorzystać całą dostępną przestrzeń ładunkową naczep, nie zważając przy tym na dopuszczalną masę całkowitą pojazdów.

Czytaj dalej

NIEWAŻNE PRAWO JAZDY POCZĄTKIEM PROBLEMÓW

W dniu 2 grudnia bieżącego roku inspektor WITD Szczecin – Oddział Koszalin prowadząc wspólne działania z patrolem Policji,  wytypował do kontroli pojazd członowy należący do polskiego przewoźnika.

 

Analiza okazanych dokumentów wykazała, że kierowca posługiwał się nieważnym prawem jazdy.

 

Wpis dokonany w okazanym dokumencie świadczył, że badania lekarskie kierowcy skończyły się w marcu 2019 roku, czyli jeszcze przed wybuchem pandemii.

Ponadto, po sprawdzeniu danych w systemie CEPIK okazało się, że ciągnik siodłowy od ponad miesiąca nie posiadał ważnych badań technicznych.

W wyniku kontroli stanu technicznego stwierdzono, że posiadała ona usterkę układu pneumatycznego w postaci słyszalnego wypływu powietrza z układu.

 

Mając na uwadze powyższe kierowcę ukarano mandatem karnym za prowadzenie pojazdu ciężarowego bez ważnego prawa jazdy danej kategorii (C+E). W związku z powyższym kierowcy zakazano dalszej jazdy.

Dodatkowo w związku z brakiem aktualnych badań technicznych ciągnika siodłowego, wszczęto postępowanie wyjaśniające wobec przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem, a z powodu stwierdzonej usterki w naczepie oraz w związku z brakiem aktualnych badań technicznych ciągnika siodłowego, zatrzymano dowody rejestracyjne w/w pojazdów.

WSPÓLNE KONTROLE PRZEWOZU OSÓB Z INNYMI ORGANAMI

W dniu 26 listopada bieżącego roku w okolicach miejscowości Szczecin inspektorzy transportu drogowego z tutejszego WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej oraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadzili wspólnie kontrolę legalności przewozów, wykonywanych w ramach krajowego transportu drogowego osób na liniach regularnych.

Czytaj dalej

INSPEKTORZY NA MIEJSCU WYPADKU CIĘŻARÓWKI Z SAMOCHODEM OSOBOWYM

W dniu 23 listopada na węźle Tczewska autostrady A6 w godzinach popołudniowych doszło do wypadku w którym uczestniczył ciągnik siodłowy z naczepą oraz pojazd osobowy.

Czytaj dalej

PRZEWÓZ ODPADÓW BEZ WYMAGANEGO OZNAKOWANIA

W dniu 23 listopada inspektorzy z WITD w Szczecinie w okolicach miejscowości Pyrzyce, zatrzymali do kontroli zestaw pojazdów należący do krajowego przewoźnika.

Czytaj dalej

KONTROLE PRZEWOZU BURAKÓW

Inspektorzy z WITD w Szczecinie od momentu rozpoczęcia tzw. „kampanii buraczanej”, prowadzą wzmożone kontrole przewoźników wożących buraki do cukrowni.

Czytaj dalej

C.D. KONTROLI TRZEŹWOŚCI NA SZCZECIŃSKICH DROGACH

W poniedziałek 15 listopada Inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Policji po raz kolejny przeprowadzili kontrole trzeźwości kierowców na terenie miasta Szczecin. W wyniku tych działań skontrolowano 184 pojazdy.

Czytaj dalej

INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO NA WOJEWÓDZKICH OBCHODACH NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny, która rozpoczęła się o godzinie 10.00 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie.

Czytaj dalej

KOMUNIKAT GRANICA

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przekazuje informację, iż w związku z aktualną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej w Województwie Podlaskim ruch na przejściu granicznym w Kuźnicy został zawieszony do odwołania, natomiast czas oczekiwania na przejściu graniczymy w Bobrownikach wynosi około 34 godziny.

Mając na uwadze powyższe zaleca się kierowanie na przejścia graniczne Terespol i Kukuryki w Województwie Lubelskim.

„NIETRZEŹWY PORANEK”

W poniedziałek tj. 8 listopada od wczesnych godzin porannych, Inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Policji skontrolowali ponad 350 kierowców w ramach akcji „trzeźwy poranek”, dodatkowo sprawdzane było również oświetlenie pojazdów.

Czytaj dalej

ZATRZYMANY NA MAGNESIE

W dniu 21 października 2021 r., w godzinach porannych, w miejscowości Barlinek, inspektorzy z WITD w Szczecinie zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów tj. ciągnik samochodowy z naczepą, w której znajdowała się materiały budowlane.

Czytaj dalej

PRZEWAŻONY BUS I SĄDOWY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW

W dniu 20 października 2021 roku inspektorzy z WITD Szczecin Oddział Koszalin, prowadząc kontrole w okolicach miejscowości Mostowo, zatrzymali dwa busy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które już na pierwszy rzut oka wzbudziły zaniepokojenie inspektów ze względu na swoją wagę.

Czytaj dalej

JEŹDZIŁ NA NIE SWOJEJ KARCIE

W czasie rozładunku i załadunku przewożonego towaru kierowca do tachografu wkładał kartę kierowcy swojego syna. Chciał w ten sposób zaoszczędzić swój czas pracy. Proceder ujawnili inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego ze Szczecina po wnikliwej analizie zapisów z tachografu i karty kierowcy.

Czytaj dalej

ŚMIERTELNY WYPADEK

W dniu 13.10.2021 r. na drodze krajowej nr 23 pomiędzy miejscowościami Myślibórz a Dębno, doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego, w wyniku czego śmierć na miejscu poniósł kierowca samochodu osobowego.

Czytaj dalej

ZŁY STAN TECHNICZNY I NIEZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

W dniu 7 października bieżącego roku zachodniopomorscy inspektorzy pełniąc partol dynamiczny w miejscowości Połczyn Zdrój, zauważyli samochód ciężarowy którym przewożony był ładunek sypki w żaden sposób niezabezpieczony.

Czytaj dalej

ZŁY STAN TECHNICZNY I NIEZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

W dniu 1 października bieżącego roku zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego pełniąc służbę na drodze ekspresowej S6, zatrzymali do rutynowej kontroli zestaw pojazdów ciągnik siodłowy z naczepą, na której przewożono materiały budowlane.

Czytaj dalej

NIESPRAWNE AUTOBUSY

W dniu 29.09.2021 r. zachodniopomorscy inspektorzy przeprowadzili kontrole autobusów przewożących dzieci w gminie Chociwel.

Czytaj dalej

Niesprawne autobusy komunikacji miejskiej

 

W dniu 22 września 2021 r. w godzinach popołudniowych zachodniopomorscy inspektorzy na terenie Szczecina przeprowadzili kontrole stanu technicznego autobusów komunikacji miejskiej. Wśród sześciu skontrolowanych autobusów dwa wycofano z ruchu. Najczęściej pojawiającymi się usterkami stanu technicznego były wycieki płynów eksploatacyjnych oraz usterki drobne m.in. niesprawne układy oczyszczania szyb (spryskiwacze powiązane plastikowymi opaskami). W konsekwencji przeprowadzonych kontroli zatrzymano dwa dowody rejestracyjne oraz zakazano dalszej jazdy niesprawnymi pojazdami

 

BRAK WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I INNY STAN LICZNIKA

W dniu 16.09.2021 r. w ramach kontroli autobusów dowożących dzieci do szkoły zachodniopomorscy inspektorzy prowadzili rutynowe działania w okolicy jednej ze szkół podstawowych na terenie naszego województwa.

W trakcie kontroli inspektorzy stwierdzili, iż kontrolowany autobus którym wykonywano przewóz na linii regularnej nie posiadał wymaganego wyposażenia, w tym tablic kierunkowych, za co wszczęto postępowanie administracyjne na przewoźnika. Kontrola ujawniła ponadto mniejszy stan licznika przebiegu km niż stan zarejestrowany przy ostatnim przeglądzie technicznym. W związku z powyższym, powiadomiono najbliższą jednostkę Policji o możliwości popełnienia przestępstwa.

CIĄG DALSZY KONTROLI AUTOBUSÓW W RAMACH AKCJI „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Inspektorzy z WITD w Szczecinie w dalszym ciągu przeprowadzają kontrole drogowe autobusów dowożących dzieci do szkoły  w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

W dniu 15 września inspektorzy z WITD w Szczecinie przeprowadzili kontrole autobusów dowożących dzieci do szkoły w miejscowości Kliniska Wielkie. Sprawdzano stan psychofizyczny kierowcy, stan techniczny pojazdów, wymagane dokumenty oraz uprawnienia. Kontrolowane pojazdy pod kątem stanu technicznego nie budziły żadnych zastrzeżeń. Podobnie uprawnienia kierujących oraz ich stan psychofizyczny.

NIETYPOWY ŁADUNEK ROZSYPYWAŁ SIĘ NA DROGĘ

W dniu 16 września 2021 r. inspektorzy transportu drogowego w Szczecinie pełnili służbę w miejscowości Kliniska Wielkie. W pewnym momencie zauważyli nadjeżdżający ciągnik rolniczy z dwoma przyczepami z nietypowym ładunkiem, który wylatywał na jezdnię. Inspektorzy zatrzymali ten pojazd. Jak się okazało rolnik przewoził obornik, którego nie zabezpieczył w żaden sposób. Tłumaczenie że nic się takiego nie stało nie wystarczyło inspektorom. Kierowca został ukarany dwoma mandatami karnymi za niezabezpieczenie ładunku oraz zaśmiecanie drogi. Zakazano również dalszej jazdy do momentu prawidłowego zabezpieczenia przewożonego obornika.

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY BEZ WAŻNEJ LICENCJI

W dniu 8 września 2021 r. inspektorzy z WITD w Szczecinie pełniąc służbę na autostradzie A6 w okolicach miejscowości Kołbaskowo, zatrzymali do kontroli pojazd członowy hiszpańskiego przewoźnika wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy z Niemiec do Polski.  W wyniku analizy okazanych do kontroli dokumentów, stwierdzono brak ważnej licencji międzynarodowej.  Mając powyższe na uwadze wszczęto postępowanie administracyjne wobec hiszpańskiego przewoźnika i pobrano kaucję na poczet kary. Kierującemu zakazano dalszego międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, do momentu uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

WYPADEK CIĘŻARÓWKI Z TRAMWAJEM W CENTRUM SZCZECINA

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego ze Szczecina pomogli przy ustalaniu przyczyn wypadku. Inspektorzy sczytali dane z tachografu oraz karty kierowy i przekazali je policjantom.

W  dniu 7 września w centrum Szczecina doszło do poważnego wypadku w którym uczestniczył pojazd ciężarowy oraz tramwaj. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym będąc na rondzie uderzył w nadjeżdżający tramwaj. Maszynistę z urazem nogi odwieziono do szpitala.

 

KONTROLE AUTOBUSÓW W RAMACH AKCJI „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Rozpoczął się rok szkolny i rozpoczęły się kontrole autobusów dowożących dzieci do szkoły  w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

W dniu 6 września inspektorzy z WITD w Szczecinie przeprowadzili kontrole autobusów dowożących dzieci do szkoły w miejscowości Kliniska Wielkie. Sprawdzano stan psychofizyczny kierowców, stan techniczny pojazdów, wymagane dokumenty oraz uprawnienia. Pocieszającym jest fakt iż kontrolowane pojazdy pod kątem stanu technicznego nie budziły żadnych zastrzeżeń. Podobnie uprawnienia kierujących oraz ich stan psychofizyczny. Jedyne nieprawidłowości jakie stwierdzono to brak wymaganych dokumentów. W tym aspekcie zostały wszczęte postępowania wyjaśniające wobec podmiotu wykonującego przedmiotowy przewóz drogowy. Wobec kierujących w tym aspekcie zastosowano pouczenia.

AWANSE INSPEKTORÓW Z OKAZJI 20-LECIA POWSTANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

Dokładnie 20 lat temu 6 września 2001 r. ustawą o transporcie drogowym, została powołana do życia Inspekcja Transportu Drogowego. W tej szczególnej dla ITD rocznicy pięcioro inspektorów z WITD w Szczecinie zostało awansowanych na wyższy stopień służbowy, za zaangażowanie, sumienne wykonywanie obowiązków służbowych oraz codzienną ciężką pracę. Wszystkim awansowanym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

„POŚPIECH KIEROWCÓW” – PRZYCZYNĄ NIEZABEZPIECZENIA ŁADUNKÓW

 

Dwanaście skontrolowanych pojazdów przewożących min. ładunki sypkie na terenie miasta Szczecin i aż 9 nałożonych mandatów karnych, to bilans tylko jednego patrolu Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie. Brak zabezpieczenia ładunku kierowcy tłumaczyli pośpiechem.

Czytaj dalej

NIEBEZPIECZNY MANEWR WYPRZEDZANIA

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zachodniopomorscy Inspektorzy, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie, patrolowali okolice Szczecina. Wykonywane w tym dniu zadania, miały na celu realizację skarg mieszkańców dot. miejsc zgłaszanych przez nich jako niebezpieczne, ze względu na nieostrożność i brak rozwagi kierujących pojazdami. Zdumienie kontrolujących było ogromne, gdy jeden z kierowców samochodu osobowego wyprzedził inspektorów na przejściu dla pieszych. Konsekwencją nieodpowiedzialnego zachowania było ukaranie kierującego mandatem karnym, a do jego konta dopisano punkty karne.

Dzisiejsza data: 05.07.2022

Deklaracja dostępności

DYŻUR INSPEKTORSKI

dyżur w każdą środę w godz.
9:00 - 15:00 pod numerem telefonu:

91-311-56-40

dyżurny inspektor transportu drogowego udzieli Państwu wszelkich informacji

W sprawach skarg i wniosków
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
lub osoba wyznaczona
przyjmuje, po uprzednim umówieniu się,
w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00