W dniu 28 stycznia na drodze ekspresowej S3 w okolicach miejscowości Kunowo, zachodniopomorscy inspektorzy dokonywali pomiarów nacisków przy użyciu wag samochodowych.

Do kontroli wytypowany został pojazd czeskiego przewoźnika, którego oś napędowa została przeciążona o 700 kg. Kontrolowany przewóz realizowano ze Szwecji do Austrii, a towarem jaki przewożono, były wyroby z drewna. W trakcie kontroli dodatkowo okazało się, że przewoźnik nie wyposażył kierowcy w wypis z licencji, tachografu nie poddano wymaganemu sprawdzeniu okresowemu i nie sczytywano w terminie z niego danych. W związku z powyższym od przewoźnika pobrano kaucję na poczet ewentualnej kary i w tej sprawie wszczęto postępowanie wyjaśniające.