Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, wyposażonego w sprzęt pomiarowo-kontrolny, na użytek Inspekcji Transportu Drogowego”.

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 204126-2013.

Termin składania ofert:

20.06.2013r.,  godzina 11:00

Miejsce składania ofert:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie  Lubieszyn 10J, 72-002 Dołuje

 

W załączeniu, jako plik do pobrania przekazuję:

SIWZ wraz z załącznikami:  SIWZ

zapytania do przetargu 

  zapytania do przetargu cz.2

 

Poza powyższym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, Lubieszyn 10J, 72-002 Dołuje.