Dzisiaj w Sali Rycerskiej  Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się odprawa roczna zachodniopomorskich policjantów. W naradzie udział wzięli Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, przedstawiciele władz samorządowych, prokuratur, służb i instytucji współdziałających na rzecz bezpieczeństwa oraz kadra kierownicza z całego garnizonu, a poprowadził ją Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła.

  Od początku istnienia, Inspekcja Transportu Drogowego współpracuje z funkcjonariuszami Policji, w trosce o poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Oprócz prowadzenia wspólnych kontroli drogowych, inspektorzy transportu drogowego często uczestniczą w analizie czasu pracy kierowcy, w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń drogowych czy wypadku, pomagając w ten sposób w ustaleniu ich przyczyn. W 2017r. funkcjonariusze oraz inspektorzy zabezpieczali   dwie imprezy masowe: finał regat The Tall Ships Races 2017 oraz Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bezpieczeństwo wszystkich uczestników wymagało ogromnej determinacji ze strony wszystkich służb. Obecny na odprawie Pan Bartłomiej Budzisz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, bardzo wysoko ocenia dotychczasową współpracę  z Policją. Słowa podziękowania za bardzo dobrą współpracę z ITD skierował także  Komendant Wojewódzki Policji do inspektorów, którzy udzielają wsparcia funkcjonariuszom Policji.

 Na zakończenie spotkania Komendant Wojewódzki Policji skierował  słowa podziękowania  do wszystkich współdziałających instytucji i służb realizujących wspólnie z Policją zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.