dot. przetargu nieograniczonego  na wykonanie przedmiotu zamówienia:

„Dostawa jednego nowego samochodu osobowego, 5-drzwiowego, przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanego w 2015r.,”.

W związku z pytaniami dot. przedmiotu zamówienia,  przyjmując argumentację Wnioskodawcy, Zamawiający dopuszcza:

-  kluczyk w formie „karty”,

-  samochód  wyposażony w boczne kurtyny powietrzne bez podziału na przód i tył

W odniesieniu natomiast do zapytania „czy Zamawiający dopuści samochód, którego średnie spalanie katologowo wynosi 6,2l/100km informuję, że wartość 5,5 l/100 km podana w SIWZ jest wymagana.

w dniu 20.01.2015r. wpłynęły kolejne  zapytania:

  1. Czy Zamawiający dopuszcza samochód o nadwoziu typu kombi
  2. Czy Zamawiający dopuszcza samochód którego średnie zużycie paliwa wynosi 6,3 l/100km

odpowiedź:

Ad1. Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ – nie dopuszcza się nadwozia typu kombi

Ad2. Wartość 5,5 l/100 km podana w SIWZ jest wymagana.