W dniu 7 lipca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie, w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji Pana mł. insp. Jacka Cegieły, odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji.    

    W uroczystości wziął udział Pan Bartłomiej Budzisz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, który na ręce Pana mł. inp. Roberta Nowaka Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie,  złożył serdecznie życzenia oraz wyrazy uznania za pracę jaką Policja wykonuje na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podziękowania skierowane były do funkcjonariuszy za dotychczasową współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Szczecinie, która czyni nasze starania o zwiększenie bezpieczeństwa transportu drogowego efektywniejszymi i jeszcze bardziej użytecznymi  dla społeczeństwa naszego województwa. Awansowanym i odznaczonym Policjantom życzenia  spełnienia osobistych marzeń oraz wielu okazji i sprzyjających okoliczności do osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych, aby ciężka praca była zawsze wspierana i doceniana.