W niedzielę 15 sierpnia w 101 rocznicę bitwy Warszawskiej pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczecinie zostały złożone kwiaty w celu uczczenia zwycięstwa Polski na bolszewizmem.

W obchodach tych uczestniczył Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki, przedstawiciele samorządowców, wojsko oraz inni uczestnicy. W tych uroczystościach nie zabrakło również przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego, którzy składając wiązankę pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oddali cześć wodzowi naczelnemu, który w 1920 roku nad przedpolach Warszawy zatrzymał pochód bolszewików i uratował Europę przed ich ekspansją.