W dniu 8 października 2020r. inspektorzy z WITD w Szczecinie na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Lubieszyn, zatrzymali do kontroli ciągnik rolniczy wraz z przyczepą.

Uwagę inspektorów zwrócił nienależycie zabezpieczony ładunek drewna stwarzający potencjalne zagrożenie w ruch drogowym. W wyniku kontroli stwierdzono również usterki stanu technicznego polegające na  nadmiernym zużyciu ogumienia oraz liczne wycieki płynów eksploatacyjnych.

W związku z powyższym za stwierdzone nieprawidłowości kierującego ukarano mandatami karnymi, ponadto zatrzymano dowód rejestracyjna ciągnika oraz zakazano dalszej jazdy.