W dniu 28 stycznia funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego w miejscowości Koszalin zatrzymali do kontroli dwa zestawy pojazdów przewożące drewno. W toku kontroli stwierdzono, iż  kierowcy tych pojazdów nienależycie zabezpieczyli przewożone drewno, co mogło skutkować stworzeniem zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Dodatkowo inspektorzy ujawnili usterki stanu technicznego (różny bieżnik opon w przyczepie oraz niesprawne oświetlenie w drugim kontrolowanym zestawie), co skutkowało zatrzymaniem dwóch dowodów rejestracjach. W obydwu przypadkach zezwolono jedynie na zjazd do miejsca garażowania w celu usunięcia usterek. Kierowcy za nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku oraz zły stan techniczny pojazdów zostali ukarani mandatami karnym.

Jednak to nie koniec problemów podczas tych kontroli. Inspektorzy stwierdzili również brak sczytania danych z tachografu oraz brak wymaganego dokumentu podczas przedmiotowych kontroli drogowych, co skutkowało wszczęciem postępowania wyjaśniającego wobec jednego z przewoźników, zagrożone karą administracyjną.