W dniu 12 marca 2018r. zachodniopomorscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, na ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika, składający się z ciągnika siodłowego i naczepy, którymi przewożono ładunek 24 ton towaru niebezpiecznego.  

   Podczas kontroli przestrzeni ładunkowej inspektorzy stwierdzili, że 42 z 48 worków typu „bigbag” (każdy  o masie 500 kg), w których przewożono ładunek, nie zostały zabezpieczone przed możliwością zmiany miejsca położenia. Wskutek tego towar przy gwałtownym niespodziewanym manewrze, mógł doprowadzić do przewrócenia się naczepy i wydostać na jezdnię. Ponadto na wyposażeniu pojazdu nie było wymaganej ilości środka gaśniczego, spełniającego wymagania umowy ADR.

     Nie była to jedyna nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli. Pojazd  nie został wyposażony w sprawne gaśnice zgodnie z przepisami umowy ADR, a ze zbiornika paliwa ciągnika siodłowego wydostawało się paliwo.

    Ujawnione naruszenia skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przewoźnika w sprawie nałożenia kary pieniężnej, a skontrolowany ciągnik siodłowy musiał zakończyć przewóz  na holowniku –  nie dopuszczono go do ruchu, gdyż naruszał wymagania ochrony środowiska.