Kontrola stanu technicznego autobusów przewożących dzieci do szkół i przedszkoli na terenie woj. zachodniopomorskiego  trwa nadal.   Tym razem inspektorzy z WITD w Szczecinie odwiedzili 11 października miejscowość Barlinek i skontrolowali autobus przewożący niepełnosprawne dzieci do przedszkola, w ramach linii regularnej specjalnej.  Niestety przewoźnik nie posiadał wymaganego zezwolenia. W związku z tym wobec przewoźnika drogowego zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, zagrożone karą administracyjną w  wysokości 8000 zł. Natomiast kierowca został ukarany mandatami karnymi na kwotę 2100 zł z uwagi na nieprawidłowe rejestrowanie swojego czasu pracy oraz zły stan techniczny autobusu. Inspektorzy stwierdzili następujące usterki: wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmierne zużyte ogumienie i niesprawny hamulec roboczy. Do chwili usunięcia usterek, zakazano kierowcy dalszej jazdy.