W dniu 8 czerwca br., zachodniopomorscy Inspektorzy pełniąc służbę na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Szczecin, zatrzymali do kontroli krajowego przewoźnika. Po sporządzeniu wydruku z tachografu, Inspektor stwierdził, że kierowca przez cały czas ma zarejestrowaną pauzę. Przeprowadzona weryfikacja pobranych danych z tachografu oraz karty kierowcy potwierdziła podejrzenia Inspektorów, że kierowca dopuścił się fałszowania zapisów czasu pracy. Po krótkiej rozmowie okazało się, że kontrowany nie rejestrował swoich faktycznych aktywności, a kartę kierowcy trzymał w kieszeni spodni. W związku z podejrzeniem manipulacji sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie  art. 306a oraz 315 Kodeksu Karnego. Kierowcy za nierejestrowanie swoich aktywności za pomocą tachografu zatrzymano prawo jazdy na okres trzech  miesięcy, dodatkowo ukarano mandatem karnym. W sprawie zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające, zagrożone wysoką karą administracyjną.