W dniu 24.02.2021 r. w Szczecinie na drodze krajowej nr 10, zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali ładunek rur, przewożony z Portu do Tuczna.


W trakcie kontroli okazało się, że ładunek wystaje poza tylny obrys naczepy, jego długość przekracza dozwolone parametry, a mimo to nie został właściwie oznakowany tablicami barwy biało-czerwonej. Przewoźnik posiadał stosowne zezwolenie, jednakże odnośnie przewożonego ładunku – jak oznajmił kontrolowany kierowca, wymaganą tablicę zostawił w domu.
W związku z powyższym wykroczeniem, na kierowcę nałożono mandat karny i zakazano dalszego wykonywania przewozu do czasu prawidłowego oznakowania pojazdów, gdyż ruch pojazdu zagrażał bezpieczeństwu drogowemu.