W dniu 13 maja 2021 r. w godzinach porannych na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Szczecin, inspektorzy z tutejszego inspektoratu zatrzymali do kontroli zespół pojazdów składający się z samochodu ciężarowego oraz przyczepy.

Kierujący podczas kontroli okazał do kontroli między innymi dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, na podstawie których ustalono, że przewożony ładunek jest odpadem niebezpiecznym o kodzie 17 06 05* (Materiały budowlane zawierające azbest), kwalifikowany na podstawie przepisów ADR jako materiał niebezpieczny UN 2212. Przewożony ładunek przewożony był w workach umieszczonych na paletach i dodatkowo owiniętych folią.W trakcie kontroli stwierdzono, iż materiały niebezpieczne nie są właściwie zabezpieczone przed wydostawaniem się poza opakowania i jednostkę transportową. W związku z powyższym stwierdzono, że powyższy przewóz nie spełniał wszystkich wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Mając na uwadze stwierdzony stan faktyczny inspektorzy ujawnili szereg naruszeń przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych zagrożonych wysoką karą administracyjną.  Wydano zakaz dalszego wykonywania przewozu do czasu przeładowania materiału niebezpiecznego w zgodne z umową ADR bądź szczelne opakowania i uzupełnienia wyposażenia oraz oznakowania pojazdu. Mając na uwadze powyższe wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające wobec podmiotu wykonującego przedmiotowy przewód drogowy.