W dniu 17.05.2022 r. pełniąc służbę na ekspresowej 3 w okolicach miejscowości Kunowo, zachodniopomorscy Inspektorzy zatrzymali do kontroli zagranicznego kierowcę, który w ich ocenie nie stosował się do ograniczeń prędkości obowiązujące na tym odcinku drogi. Po weryfikacji prędkości pojazdu za pomocą tachografu, przypuszczenia kontrolujących okazały się słuszne. Kierowca o ponad 31 km/h przekroczył dopuszczalną prędkość. Jak się okazało był to początek nieprawidłowości jakie zostały stwierdzone podczas przedmiotowej kontroli. Analiza danych zawartych w tachografie oraz na karcie kierowcy wykazała nieprawidłowości w postaci przekroczenia jazdy ciągłej oraz skrócenia dziennego czasu odpoczynku ponadto przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku sczytania danych z karty kierowcy. Wobec powyższego za stwierdzone nieprawidłowości kierowcę ukarano stosownymi mandatami karnymi, a wobec przedsiębiorstwa zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające, zagrożone karą administracyjną.