Kolejny pojazd z łysymi oponami ale dodatkowo kierowca bez ważnych uprawnień, to efekt kontroli przeprowadzonej przez zachodniopomorskich inspektorów w dniu 19 stycznia w okolicach miejscowości Białogard.

Fatalny stan ogumienia oraz brak uprawnień do kierowania pojazdu, doprowadził do zakazu dalszej jazdy. W trakcie kontroli kierujący został ukarany dwoma mandatami karnymi, które przyjął natomiast dwa kolejne z racji odmowy przyjęcia, skutkowały skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie kierowcy.  Dodatkowo w sprawie zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające wobec osoby zarządzającej transportem w kontrolowanej firmie za wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, który nie posiada ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii wymaganego dla danego rodzaju pojazdu lub zespołu pojazdów.