W dniu 13 czerwca 2016r. w godzinach porannych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie prowadząc działania kontrolne w ciągu drogi krajowej nr 3, zatrzymali do kontroli pojazd nienormatywny, należący do litewskiego przewoźnika.

   Ustalono, iż w chwili kontroli wykonywano międzynarodowy przewóz mrożonych ryb z Norwegii do Czech. Weryfikacja parametrów  zewnętrznych i wagowych pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego ciągnika samochodowego oraz trzyosiowej naczepy wykazała, iż rzeczywista masa całkowita z ładunkiem kontrolowanego zespołu pojazdów  wyniosła 43,25 t, zatem przekraczającą o 3,25 tony  wartość dopuszczalną, wynoszącą 40,0 t.

   Do kontroli kierujący nie przedstawił żadnego zezwolenia udzielonego podmiotowi wykonującemu przewóz, który upoważniałby do poruszania się po drogach publicznych pojazdów o takich parametrach. Ponadto należy wskazać, iż kontrowany pojazd wyposażony był w urządzenie mierzące nacisk na poszczególne osie jak również wskazywało wagę całościową zespołu pojazdu. Na wyświetlaczu w/w urządzenia rzeczywista masa całkowita wynosiła 45,1 tony. Kierowca wiedział o tym, że pojazd jest przeciążony. W związku z powyższym kierowcy zakazano dalszej jazdy, a przewoźnikowi nakazano przeładować część ładunku na inny pojazd. Na poczet stwierdzonego naruszenia, pobrano kaucję w wysokości 5 000 złotych.