W dniu 28 lipca inspektorzy z WITD w Szczecinie pełniąc służbę na autostradzie A6 w okolicach miejscowości Kołbaskowo, zatrzymali do kontroli pojazd członowy rumuńskiego przewoźnika wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy po załadunek z Niemiec do Polski.

W wyniku analizy danych z tachografu i karty kierowcy stwierdzono szereg naruszeń norm czasu prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków oraz brak terminowego pobierania danych z karty kierowcy. Dodatkowo w wyniku oględzin pojazdu stwierdzono poważną usterkę – niedopuszczalny stan techniczny szyby czołowej ciągnika samochodowego – zatrzymano w związku z tym dowód rejestracyjny tego pojazdu oraz nakazano zjazd pojazdu do miejsca dokonania naprawy. W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne wobec rumuńskiego przewoźnika i pobrano kaucję na poczet kary. Kierującego ukarano 8 mandatami karnymi gotówkowymi za stwierdzone naruszenia norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków.