W dniu 02.03. 2021 r. inspektorzy z wałeckiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, prowadzili wspólnie z Policją kontrole drogowe w Reczu na DK10.

Jedną z kilku zatrzymanych tego dnia do kontroli drogowej ciężarówek był ciągnik siodłowy z naczepą należący do litewskiego przedsiębiorcy. Kierowca przewoził lody  z Litwy do Danii. Taki przewóz wymaga specjalistycznych naczep do przewozu szybko psujących się artykułów spożywczych i jest unormowany międzynarodową umową ATP.

Umowa ta określa m.in. iż takie pojazdy powinny być poddawane okresowym kontrolom. W tym konkretnym przypadku kierowca nie okazał Świadectwa ATP  dla naczepy, które już straciło ważność. W związku ze stwierdzonym naruszeniem nałożono na przewoźnika kaucję w wysokości 3000 zł oraz zakazano dalszej jazdy do czasu przeładunku towaru na naczepę spełniającą wymogi ATP.