W dniu 5 stycznia bieżącego roku w godzinach porannych na drodze krajowej nr 10 inspektorzy z WITD w Szczecinie, zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą należący do przewoźnika z Turcji.

Z ustaleń poczynionych przez inspektorów stwierdzono wykonywanie międzynarodowego transport drogowy ze Szwecji do Polski. W wyniku analizy okazanych przez kierowcę dokumentów, danych zawartych na karcie kierowcy oraz danych pobranych z tachografu inspektorzy stwierdzili wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z przepisami umowy międzynarodowej lub warunkami określonymi w zezwoleniu. Kontrola zakończyła się skierowaniem na wyznaczony parking strzeżony, ze względu na nieopłacenie przez przedsiębiorcę kaucji na poczet kary administracyjnej w wysokości 12000 zł.