W dniu 04.11.2013r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie prowadzili wspólne kontrole z przedstawicielami Federalnego Urzędu ds. Transportu Rzeczy z Niemiec ( BAG ). Było to kolejne spotkanie w ramach współdziałania obu służb na rzecz jednolitego stosowania przepisów unijnych oraz wymiany doświadczeń. Tym razem kontrole miały miejsce na terenie Polski, na drodze ekspresowej S3 – MOP Wysoka.

Do kontroli zatrzymywano pojazdy wykonujące przewóz rzeczy, zarówno zarobkowo jak i na potrzeby własne. W trakcie pełnienia wspólnej służby stwierdzono naruszenia przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych oraz o czasie pracy kierowców. Cysterna, którą  przewożono  olej napędowy była w bardzo złym stanie technicznym, dlatego kierowca otrzymał zakaz używania jej do przewozu jakichkolwiek towarów niebezpiecznych.  W toku kolejnych kontroli funkcjonariusze ujawnili nieprawidłowości w obsłudze tachografu rejestrującego czas pracy kierowcy. Aby  ukryć rzeczywisty czas pracy, kierowcy jeździli na otwartym tachografie. Jest to kolejny przykład  braku odpowiedzialności  ze strony kierujących. Oszustwa jakich się dopuszczają powodują, że za kierownicą spędzają nawet kilkanaście godzin, są przemęczeni i przez to stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym.

Za nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy, kierowcy otrzymali wysokie grzywny.