W godzinach porannych 21 stycznia 2021 r. na drodze ekspresowej S3 w kierunku Gorzowa Wlkp. inspektorzy Zachodniopomorskiego WITD zatrzymali do kontroli pojazd członowy, którym przewożone były materiały niebezpieczne (farby i materiały zagrażające środowisku) ze Świnoujścia do Komornik.

Powodem zatrzymania było naruszenie przez kierowcę zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. Zakaz ten dotyczy odcinka drogi ekspresowej przed ww. miejscem obsługi podróżnych, które jest jednocześnie punktem prowadzenia kontroli drogowych. Służy on zapewnieniu bezpiecznego zatrzymania pojazdów wytypowanych do kontroli przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

W toku kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca nie dopełnił obowiązków związanych z przewozem towarów niebezpiecznych – nie wyposażył pojazdu we wszystkie wymagane przepisami elementy wyposażenia awaryjnego. W związku ze stwierdzonym naruszeniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą finansową. Ponadto w trakcie kontroli technicznej pojazdu zauważono wyciek płynu z komory silnika. W związku ze stwierdzoną usterką zatrzymano dowód rejestracyjny ciągnika samochodowego a kierowcy nakazano niezwłoczne udanie się do serwisu celem dokonania naprawy.

Naruszenie zakazu wyprzedzania oraz prowadzenie pojazdu w nienależytym stanie technicznym poskutkowało nałożeniem na kierującego stosownych grzywien w postaci mandatu karnego oraz punktów karnych.