Podczas działań kontrolnych prowadzonych 6 sierpnia  b.r. na MOP Kunowo Zachód przy drodze ekspresowej S3, inspektorzy z WITD w Szczecinie zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika, który przewoził materiał  niebezpieczny UN 3264 (MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O.) z Polic  do Wrocławia.

   W trakcie kontroli zauważyli, że wskaźnik poziomu płynu Adblue na desce rozdzielczej wskazywał  1/2 zbiornika, a w rzeczywistości zbiornik świecił pustką. Pojazd poddano bardziej szczegółowej kontroli, która była ukierunkowana na sprawdzenie układów elektrycznych. Oględziny instalacji elektrycznej wykazały, że w pojeździe zostało zamontowane niedozwolone urządzenie zakłócające prawidłową pracę układu oczyszczania spalin. Zamontowane nielegalne urządzenie służyło do symulowania prawidłowej pracy układu emisji spalin w pojeździe, podczas gdy układ spalin w rzeczywistości nie pracował prawidłowo, tzn. nie pobierał roztworu mocznika zwanego powszechnie  Adblue. Inspektorzy nakazali kierowcy demontaż niedozwolonego urządzenia i zatrzymali dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu, zakazując dalszej jazdy.  Nałożono również na kierującego mandat karny w kwocie 200 złotych.