W dniu 23 listopada  inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w  Szczecinie Oddział  Koszalin, prowadzili czynności kontrolne  na drodze krajowej nr 6 w Koszalinie. Podczas jednej na pozór rutynowej kontroli okazało się, iż kierowca realizujący przewóz drogowy po rozładunku towaru niebezpiecznego oznaczonego nr UN 1965 z okolic Słupska po kolejny ładunek w Szczecinie, korzysta z dwóch kart kierowców.   Na uwagę zasługuje fakt, że obie karty zarejestrowane były na kontrolowanego kierowcę. Jedna z nich wydana była w 2013 roku w Norwegii,  natomiast druga wydana w 2015 roku w Polsce.
Za posługiwanie się dwiema kartami na kierowcę nałożono mandat karny w wysokości 2000 zł, a jedną z kart zatrzymano celem odesłania do podmiotu, który ją wydał. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowca może posiadać tylko jedną ważną kartę.