Jak co roku  miesiąc maj oznacza zbliżające się wakacje jest to również czas wycieczek i wyjazdów dzieci i młodzieży na „zielone szkoły”. W ostatnich dwóch tygodniach zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego kontrolują więcej autokarów niż zwykle, sprawdzeniu poddano 31 autokarów

W czasie takiej kontroli inspektorzy sprawdzają trzeźwość kierowców, dokumenty i stan techniczny pojazdów, a wynik kontroli daje rodzicom i opiekunom pewność, że dzieci będą bezpiecznie podróżować. Niestety w kilku przypadkach stan techniczny autokarów uniemożliwił dzieciom skorzystanie z tej formy wypoczynku.

Niecodzienny przebieg miała kontrola autokaru wiozącego najmłodszych z przedszkola „Promyk” w Wałczu na wycieczkę, która połączona była z edukacją o bezpiecznej podróży. Przedszkolakom oprócz Inspektora z oddziału w Wałczu i Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu towarzyszyła również policyjna maskotka. W czasie kontroli funkcjonariusze znaleźli również czas dla najmłodszych, aby porozmawiać z nimi. Na początku sprawdzili czy wszystkie dzieci są prawidłowo zapięte w pasy bezpieczeństwa, które posiadał autokar. Wyjaśnili kilkulatkom dlaczego tak ważne jest obowiązkowe i prawidłowe zapinane pasów i jak należy zachowywać się    w czasie jazdy autokarem. Przypominali przede wszystkim o tym, aby bez wiedzy opiekuna nie odpinać pasów. Z przedszkolakami przywitała się miniaturowa maskotka policyjna „Sierżant Bródka”. Mundurowi życzyli przedszkolakom miłej i bezpiecznej wycieczki.

  Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość zgłoszenia kontroli autokaru, wiozącego dzieci na wycieczkę. WITD w Szczecinie przyjmuje zgłoszenia telefoniczne oraz wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Potrzebę kontroli autokaru należy zgłosić  minimum 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia podróżą, dzięki temu unikniemy potencjalnego oczekiwania związanego z dojazdem na miejsce kontroli lub wykonywaniem innych czynności służbowych. W przypadku braku możliwości podjęcia kontroli przez Inspektorów ITD zgłoszenie zostanie przekazane funkcjonariuszom Policji.