W dniu 2 kwietnia br. inspektorzy ze Szczecina zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy, w czasie której ujawniono ponad 40 naruszeń z czasu pracy kierowcy oraz obsługi tachografu.  Jak się później okazało kierowca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przekroczenie jazdy dziennej o ponad 9 godzin, skrócenie dziennego czasu odpoczynku o ponad 6 godzin czy 10 krotne przekroczenie limitu pracy w godzinach nocnych, to tylko niektóre z naruszeń jakie zostały ujawnione podczas przedmiotowej kontroli drogowej.

Łączna kara za stwierdzone naruszenia przekracza 40 tysięcy złotych. Wobec przedsiębiorcy będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające, zagrożone karą administracyjną ograniczoną ustawowo do 12 tys. złotych. Dodatkowo kierowcy zakazano dalszej jazdy do momentu odebrania prawidłowego odpoczynku dziennego.