Rozpoczął się czas wyjazdów organizowanych przez szkoły dla dzieci i młodzieży w związku z powyższym Inspekcja Transportu Drogowego zwiększyła kontrole takich przewozów. W ostatnich trzech tygodniach, inspektorzy skontrolowali 17 pojazdów z czego w trzech przypadkach wszczęto postępowanie wyjaśniające wobec przewoźnika za stwierdzone braki wymaganych dokumentów. Zatrzymano dowód rejestracyjny jednego z autobusów za nieprawidłowy stan techniczny. Kierowca został na tą okoliczność ukarany mandatem karnym. Każde sprawdzenie przed rozpoczęciem takiego przewozu, zwiększa bezpieczeństwo podróżnych, dlatego zachęcamy do zgłaszania wyjazdów telefonicznie lub za pośrednictwem  naszej strony internetowej.