W dniu 23 lipca inspektorzy z WITD oddział  Koszalin przeprowadzili kontrole przewozów osób na liniach regularnych w pasie nadmorskim w miejscowości Kołobrzeg.

W wyniku kontroli w dwóch przypadkach stwierdzono brak wymaganego wyposażenia autobusu oraz brak tablic kierunkowych. Inspektorzy wszczęli postępowania wyjaśniające wobec przewoźnika i do czasu uzupełnienia braków w zakresie wymaganego wyposażenia i tablic kierunkowych, zakazano dalszego przewozu drogowego osób. W okresie wakacyjnym lokalni przewoźnicy oferujący usługę w postaci przewozów na liniach regularnych powinni dołożyć wszelkiej staranności aby przewozy wykonywane były zgodnie z przepisami prawa. Mając powyższe na uwadze podobne kontrole będą odbywały się cyklicznie.