W dniu 5 maja br. na punkcie kontrolnym przy ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie (droga krajowa nr 10), zachodniopomorscy Inspektorzy, przeprowadzili wzmożone kontrole stanu technicznego pojazdów poruszających się po szczecińskich drogach. W wyniku przeprowadzonych działań, skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, z których w pięciu przypadkach stwierdzono usterki stanu technicznego skutkujące zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. W dwóch przypadkach zakazano dalszej jazdy niesprawnym pojazdem.

Najczęściej występującymi usterkami stwierdzonymi podczas przedmiotowych kontroli były wycieki płynów eksploatacyjnych, nieszczelne pneumatyczne układy hamulcowe, popękane tarcze hamulcowe oraz niesprawne oświetlenie pojazdów.

Kierowcy pojazdów, w których stwierdzono usterki zostali ukarani mandatami karnymi.

Dodatkowo w dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku, za co kierujący również zostali ukarani mandatami.

Powyższe kontrole pokazują konieczność przeprowadzania kontroli, których celem będzie wyeliminowanie z ruchu niesprawnych pojazdów.