W dniach 8-9 czerwca br., zachodniopomorscy Inspektorzy, przeprowadzili  wspólnie działania kontrolne z Inspektorami z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego, ukierunkowane na kontrolę przewozu zwierząt. Powyższe kontrole odbywały się w Szczecinie w pobliżu miejsc uboju. W wyniku wspólnych  działań skontrolowano 9 pojazdów. Podczas przedmiotowych kontroli transportu zwierząt nie ujawniano żadnych nieprawidłowości.  Wspólne kontrole były okazją wymiany informacji oraz doświadczeń związanych z kontrolą transportu żywych zwierząt.