Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie Oddział w Koszalinie w dniu 16 lipca 2021 roku na ternie powiatu kołobrzeskiego prowadzili kontrole prawidłowości przewozu osób na liniach regularnych do 50 km.

Szczególnym nadzorem objęto zgodność wykonywania transportu drogowego z udzielonymi zezwoleniami. w wyniku kontroli jednego z lokalnych przewoźników ujawniono dwa naruszenia. Jedno z nich polegało na nieprzestrzeganiu warunków zawartych w zezwoleniu polegało one na omijaniu wyznaczonych przystanków zawartych w rozkładzie jazdy.

Natomiast drugie naruszenie polegało na wykonywaniu przewozu osób autobusem, który nie odpowiadał wymaganym warunkom technicznym w zakresie prawidłowego oznakowania i wyposażenia pojazdu. Kontrolowany autobus nie posiadał wymaganej gaśnicy oraz nie został wyposażony w boczną tablicę kierunkową. Należy nadmienić, że brak gaśnicy w sytuacji konieczności jej użycia, mogłoby skutkować poważnymi stratami zarówno materialnymi jak i niematerialnymi. Wobec przedsiębiorcy realizującego regularne przewozy osób zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, natomiast kierowca został ukarany mandatem karnym za stwierdzone wykroczenie, polegające na braku niezbędnego wyposażenia pojazdu.