W związku z  niebezpiecznymi i trudnymi warunkami drogowymi inspektorzy z WITD w Szczecinie przeprowadził w dniach 09 i 10 lutego, wzmożone kontrole drogowe autobusów komunikacji miejskiej w Koszalinie.

Przeprowadzono łącznie 31 kontroli ukierunkowanych na sprawdzenia stanu technicznego pojazdów oraz posiadanych dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów drogowych.

Kontrolujący Inspektorzy zwracali również uwagę na przestrzeganie obostrzeń związanych z panującą epidemią. Pocieszającym jest fakt nie stwierdzenia żadnych nieprawidłowości w kontrolowanych pojazdach. Podobne kontrole przewozu osób będą kontynuowane na terenie całego województwa pod kątem bezpieczeństwa podróżujących.