W dniu 9 października inspektorzy transportu drogowego z oddziału w Wałczu wraz z funkcjonariuszami Policji, przeprowadzili kontrole autobusów komunikacji miejskiej oraz przewozów osób na liniach regularnych tym razem na terenie miasta Wałcz.

Inspektorzy łącznie skontrolowali 11 autobusy z czego, w dwóch przypadkach ze względu na usterki stanu technicznego zostały zatrzymane dowody rejestracyjne pojazdów i zakazano dalszego przewozu drogowego osób.

Stwierdzone nieprawidłowości to pęknięta szyba czołowa pojazdu oraz niesprawne światła stop. Dodatkowo podczas akcji sprawdzany był stan psychofizyczny kierujących, na szczęście podczas tych kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Powyższe działania pokazują, iż w dalszym ciągu takie kontrole są potrzebne i będą kontynuowane.