W nocy z wtorku na środę inspektorzy WITD w Szczecinie zatrzymali do kontroli drogowej kolumnę pojazdów przewożących elementy elektrowni wiatrowych.

Z ustaleń jakie poczyniono przedmiotowy transport drogowy ruszył niezgodnie z warunkami jakie zawarte zostały w zezwoleniu wydanym przez zarządcę drogi w związku z przewozem ładunków nienormatywnych.

W trakcie weryfikacji wymiarów tych pojazdów, stwierdzono niezgodność ilości pojazdów wpisanych w przedmiotowe zezwolenie z faktyczną ilością pojazdów. Mając powyższe na uwadze wobec przewoźnika w trzech przypadkach zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające odnośnie braku wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, w jednym przypadku stwierdzono przejazd niezgodny z warunkami określonymi w okazanym zezwoleniu.

Dodatkowo wszczęto postępowania wyjaśniające odnośnie nieokazania do kontroli drogowej wymaganych dokumentów. W związku z powyższym do momentu posiadania wymaganych dokumentów na przejazd pojazdów nienormatywnych, kierującym zakazano dalszej jazdy.