W dniu 25 kwietnia br. inspektorzy z WITD w Szczecinie, pełniąc służbę na drodze ekspresowej nr S3 w miejscowości Kunowo zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów należący do zagranicznego przewoźnika. Po analizie zapisów z karty kontrolowanego kierowcy okazało się, iż dwukrotnie skrócił dzienny okres odpoczynku o ponad 7 godzin i o ponad 3 godziny. Dodatkowo przekroczył jazdę bez wymaganej przerwy oraz jazdę dzienną. Inspektorzy stwierdzili również brak dopuszczenia do ruchu naczepy, co skutkowało zakazałem dalszej jazdy i nałożeniem na kierowcę wysokiego mandatu. Za stwierdzone nieprawidłowości kierowca ukarany został wysokimi mandatami, a wobec przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, zagrożone wysokimi karami administracyjnymi.