Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
Lubieszyn 10 J
72-002 Dołuje
tel.: 91 311 56 33
fax: 91 311 56 41
 e-mail: biuro@witd.szczecin.pl

 

Wydział Inspekcji Oddział w Koszalinie
ul. Jedności 5
75-401 Koszalin
tel/fax: 94 345 99 39

adres do korespondencji
UP Koszalin I
skrytka pocztowa 327
75-016 Koszalin

 

Wydział Inspekcji Oddział w Wałczu
adres do korespondencji oraz siedziba oddziału

Ul. Kołobrzeska 56
78-600 Wałcz
skrytka pocztowa 56

tel/fax:673490210

W sprawach skarg i wniosków Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego lub osoba wyznaczona przyjmuje, po uprzednim umówieniu się, w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00