W dniu 6 czerwca po raz szósty Inspekcja Transportu Drogowego sprawowała patronat nad konkursem pn.„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych oraz osadzonych w Schroniskach dla Nieletnich.   Organizację turnieju wspiera Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie, dyrekcja Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie.Tradycyjnie gospodarzem turnieju było  Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie przy ul. Modrej, ze względu na fakt, iż wychowankowie tego schroniska nie mogą go opuszczać.

  W konkursie wzięły udział drużyny reprezentujące Schronisko dla Nieletnich, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne ze Szczecina, Ryszewka oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt.

Turniej składał się z czterech konkurencji:

- testy z przepisów ruchu drogowego

- testy z zasad poruszania się po skrzyżowaniach

- testy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

- jazdy sprawnościowej rowerem po torze przeszkód.

     Wyskoki poziom wiedzy uczestników oraz ich sprawność na torze przeszkód bardzo ucieszyły organizatorów. Szczególnie dobrze wypadł test z wiedzy przedmedycznej. Uczestniczy turnieju i jego organizatorzy, zgodnie stwierdzili, iż istnieje potrzeba kontynuacji organizowania turnieju. Najlepszym drużynom wręczono puchary, zawodnikom medale oraz ciekawe nagrody rzeczowe. Wszystko to w sympatycznej i serdecznej atmosferze.